Israëlzondag: 6 oktober 2019

In de PKN brengt men éénmaal per jaar expliciet Israël onder de aandacht. De datum staat in relatie met de periode waarop Israël haar hoge feesten viert. Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). In principe worden wij elke zondag aan Israël herinnerd, wanneer de gemeente in de naam van Jezus bijeenkomt. De…

Voortgang restauratie

Begin oktober is begonnen met de restauratie van de Grote Kerk, die drie jaar gaat duren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Door de Algemene Kerkenraad is groen licht gegeven om de eerste fase tot een bedrag van € 828.384 uit te voeren. Met subsidie van de Provincie Gelderland is reeds € 497.030 gedekt.…