De Hervormde Gemeente van Harderwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en bestaat uit drie wijkgemeentes: wijk Grote Kerk, Wijk Bethelkerk en Wijk de Regenboog. 

Elke wijkgemeente heeft haar eigen kerkenraad. De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor (de invulling van) de eredienst, het vieren van de sacramenten, het pastoraat en de missionaire – en wijkactiviteiten. 

De Algemene Kerkenraad.is verantwoordelijk voor overkoepelend be;leid van de wijkgemeenten en de financiering van alle activiteiten die in de gemeente (de drie wijken) plaatsvinden. Dit beleid treft u aan in het beleidsplan. De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de wijken en andere organen van de gemeente (kerkrentmeesters en diaconie als adviserende leden). De voorzitter en de secretaris zijn in de AK niet aan een wijk verbonden.

De samenstelling van de Algemene Kerkenraad is momenteel als volgt:
Voorzitter: L.L.C. Blom
Secretaris: L. van Schie

Vertegenwoordigers Wijkgemeente Grote Kerk:
Ds. J.W. van Bart
vacature
J. de Zwaan (diaken)

Vertegenwoordigers Wijkgemeente Bethelkerk:
Vacature
G. van Garderen (ouderling)
E. Raaijen (ouderling Kerkrentmeester

Vertegenwoordigers Wijkgemeente Regenboog:
ds. C.P. Both
K.J. van Roekel (ouderling)
Vacature

H.J. de Bruijn (College van kerkrentmeesters
J. de Zwaan (Diaconie)
J. Verboom (adviseur)

Inhoud volgt.