12-GZB-payoff

De Zendingscommissie

van de Hervormde Gemeente Harderwijk

 

De Zendingscommissie wil de zending in binnen- en buitenland levend houden in onze Gemeente en namens onze Gemeente een bijdrage leveren.

Wij steunen met name de landelijke organisaties GZB (Zending buitenland) en IZB (Zending in Nederland)

De commissie bestaat uit leden van alle drie de wijken. Een groep van ca 10 mensen. De sfeer in de groep is altijd erg goed en we zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen. We willen ons door God laten leiden bij alles wat we organiseren.

Daarnaast dragen we bij in de kosten van andere projecten van de GZB en IZB. Deze opbrengsten worden door de GZB en IZB naar eigen inzicht besteed aan projecten waar dat nodig is.

Voor degenen die daar in is geïnteresseerd kan op www.gzb.nl/jaarverslag informatie vinden over diverse onderwerpen. O.a Financieel jaarverslag –plannen 2018-inzet van mensen – het missionaire werk . enz.

Wist u dat GZB al veel samenwerkt met Wyclliffe (bijbelvertaling) –OMF Azië – ECM Europa ?

Daarnaast geven zij ook noodhulp i.s.m Stichting De verre naaste – Stichting Hulp Oost Europa en de Chr. Gereformeerde Kerk

Vacatures

Op verschillende plekken op deze wereld steunt de GZB kerken en christelijke organisaties die oog hebben voor mensen die leven aan de rand van de samenleving. We doen dat onder andere door het uitzenden van mensen. Misschien denk je er ook wel eens over na om een tijdje naar het buitenland te gaan om je daar in te zetten in Gods Koninkrijk. Wat je beroepsachtergrond ook is, de GZB biedt verschillende mogelijkheden en gaat graag met je in gesprek.

We zoeken:

 • Een psycholoog of maatschappelijk werker voor Noord-Afrika
 • Palliatief verpleegkundigen voor Centraal-Azië
 • Gemeentestichters in Thailand
 • Docent Engels voor een predikantenopleiding in Noord-Oeganda
 • Fysiotherapeut in Indonesië.

Er zijn echter nog veel meer vacatures. Kijk voor een compleet overzicht en meer informatie op www.gzb.nl/vacatures.

Jaarlijks terugkerende acties in onze Gemeente zijn:

De bazaar
Eerste doelstelling is dat de dag samenbindend is en dat de Gemeente samenwerkt tot steun van de zending.

Een zendingsavond
Een avond voor de gehele Gemeente. We nodigen een gastspreker uit om te vertellen over de zending. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van film, meegenomen artikelen e.d. Het zijn leerzame en leuke avonden.

De verkoop van het dagboekje “een handvol koren”.
Een mooi dagboekje van de GZB met voor iedere dag een overdenking waarbij een stukje uit de Bijbel wordt aangehaald. Voor volwassenen maar ook voor de jongeren onder ons.

De zendingsbussen bij de uitgang van de kerken.
De opbrengst van deze bussen komt volledig aan de GZB- IZB ten goede.

Onze facebookpagina
Onze activiteiten en die van de GZB en IZB zijn te volgen op onze facebookpagina www.facebook.com/Hervormd.Harderwijk.Zending.

Ook een bijdrage leveren?
We hebben veel vrijwilligers nodig voor de verkoop van de dagboekjes en de bazaar.
Ook nieuwe leden in de commissie zijn van harte welkom. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Arjen en Esther hebben weer een nieuwsbrief voor u gemaakt. Ook benieuwd wat ze te vertellen hebben?

Klik dan op Nieuwsbrief Oktober 2019 (Helaas niet meer beschikbaar)

 


 

Na in 2010 begonnen te zijn met het delen van het goede nieuws bij de studenten in Utrecht zijn er nu plannen om dit werk voort te zetten bij studenten in Eurazië.

Onze kerk ondersteunt hun werk bij Agapé (www.agape.nl). De stichting Agapè werkt op basis van partnerkringen die de betreffende mensen in staat stellen om dit werk te doen. Onze gemeente is deel van hun partnerkring. Er is een Thuisfrontcommissie om onze Gemeente zo veel mogelijk te informeren over het studentenwerk in Utrecht en straks in Eurazië. Daarnaast organiseren wij diverse acties. De jaarlijkse stroopwafelactie is daar één van. Ook zijn er regelmatig nieuwsbrieven in de kerken.

Waarom naar Eurazië?
God wil Zijn kinderen deel uit laten maken van Zijn plan om overal op heel de wereld te laten weten dat er vergeving van zonde is. Toch leven we in de realiteit dat nog niet alle volken weten hoe de relatie met onze Vader hersteld kan worden. Het gebied waar we heengaan huist één van de vele bevolkingsgroepen waar minder dan 1% christen is.

Hoe het begon
In Januari 2010 hoorden wij voor het eerst over dit gebied. Nadat wij gingen bidden of God deze mensen wil geven wat zij het hardst nodig hebben (Hem kennen), begon het balletje te rollen.

Zomerprojecten naar Eurazië
In de zomers van 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn wij samen met medewerkers van Agapè en betrokken studenten naar dit gebied gereisd, om er specifiek studenten uit deze bevolkingsgroep te leren kennen en met hen in gesprek te zijn over zingeving en geloof. Op deze manier konden wij Nederlandse studenten intensief coachen in het zijn van een getuige en hen visie geven over het grote plan van God, namelijk dat eens van alle naties, landen en talen, mensen voor Gods troon staan!

Euraziatische studenten
Waar we naartoe gaan,wonen vriendelijke, warme en gastvrije mensen. Ze zijn trots op hun eigen taal, cultuur en historie. Toen wij met studenten daar in gesprek gingen, ontdekten wij veel gebrokenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat ouders nog bij elkaar zijn. Er ligt een hoge druk op studie en prestaties. Sommige studenten die we spraken gingen gebukt onder depressies. Ook zij hebben de troost nodig die God hen kan bieden!

Conclusie van deze zomerprojecten is dat de aansluiting met studenten aldaar op een natuurlijke manier verloopt, dat wij enorm boffen met het geloof dat ons gegeven is en dat wij met ons hele hart verlangen dat ook deze studenten dat geschenk mogen ontdekken en aannemen.

Wat is het plan?
Op dit moment is het plan om vanaf augustus 2014 daar te gaan wonen, om ons leven te delen met studenten. Het doel hiervan is dat ze God gaan leren kennen en daar vanuit te bouwen aan een beweging van studenten die vanuit Gods liefde het leven met Hem ook weer delen met andere studenten. We hopen en bidden dat we op die manier over vijf jaar ‘overbodig’ zijn in Kazan! We gaan deze uitdaging niet alleen aan, maar zullen uitgezonden worden met nog een collega-echtpaar uit Rotterdam en twee Britse collega’s.

Zij gaan deze uitdaging zeker niet alleen aan. Zij voelen zich mede gesteund door onze Gemeente. De Thuisfrontcommissie zal zich blijven inzetten met acties en informatie.

‘In Hem verbonden, de TFC’

Nieuwsbrief met o.a.

 1. Fietstocht met mannen
 2. KomOpDeThee.nl
 3. Communicatieteam

Meer info?

Nieuwsbrief Rien Bregman Oktober ’20


 

Asielzoekers raken me – Rien Bregman

Asielzoekers vluchten naar ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid of onderdrukking. In onzekerheid wachten ze in Nederland of ze mogen blijven. En ten diepste verlangen ze niet veel meer dan om gezien te worden als mens. En dat ze geliefd worden. Rien zet zich bij Stichting Gave in om christenen en kerken te helpen vluchtelingen te zien en Gods liefde met hen te delen.

“Ik wil graag dat asielzoekers met een open houding en met Gods liefde worden benaderd”

Hij verlangt ernaar dat meer christenen oog krijgen voor de vluchteling. Als Hoofd PR en Fondsenwerving zet hij zich hiervoor in. Daarnaast is verantwoordelijk als Hoofd Kantoor voor een efficiënte en prettige werkomgeving van het kantoor in Harderwijk. Rien woont met zijn gezin (drie kinderen) in Harderwijk en is lid van wijkgemeente De Regenboog. Voor zijn financiën is hij afhankelijk van een eigen achterban die hem steunt.

Wilt u zich verbinden met de asielzoeker en dit werk in Gods Koninkrijk? Steun Rien en zijn gezin in dit werk bij Gave met gebed, bemoediging en/of uw gift. Meldt u aan bij het achterbancomité en u ontvangt zijn nieuwsbrief.

Johan en Tineke het Lam willen u graag op de hoogte stellen van hetgeen zij doen in de Roma gemeente van Kucura. Lees hiervoor de nieuwsbrief.

logo_izb_RGB

 

Behalve voor de zending in het Buitenland (GZB) werkt de zendingscommissie ook voor het ‘zendingswerk’ in eigen land. De organisatie die landelijk gesteund wordt is de IZB in Amersfoort

 

Hoe besteed je je geld?

Elke week leveren IZB-medewerkers een bijdrage aan het radioprogramma EO-Live. Zaterdag jl. Elselijn Wajer (missionair kinderwerker De Bron, Rotterdam).

De weekpreek van Elselijn gaat over de zalving van Jezus, de kritiek van de discipelen en de opmerking van Jezus: ‘Armen zijn er altijd, die kun je altijd helpen.’

Zo’n actiedag voor een goed doel, zoals afgelopen week voor Giro 555, zet je aan het denken over je geldbesteding. Waaraan besteed ik mijn geld? Was deze luxe-uitgave echt nodig? Had ik dit bedrag niet beter kunnen weggeven? Deze kritische vragen komen ook voor in de Bijbel. Een vrouw is naar Jezus toe gekomen en zalft hem met kostbare nardusolie.

De olie is nog maar nauwelijks uitgegoten of de discipelen hebben hun oordeel klaar. “Had deze olie niet veel beter verkocht kunnen worden en het geld aan de armen worden gegeven?” Jezus komt meteen voor de vrouw op en doet een ferme uitspraak: “De armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.”

Jezus brengt hiermee een twist aan op een tekst uit Deuteronomium waar, na de constatering dat de armen altijd bij ons zijn, juist een oproep klinkt om daarom voor hen te zorgen. Is Jezus hier egocentrisch door deze oproep te laten voor wat het is en zichzelf in het middelpunt te stellen? Nee zeker niet, maar de kritiek van de discipelen is ook niet ongegrond. Ze waren vertrouwd met een eenvoudige levensstijl voor zichzelf en een vrijgevige levensstijl voor armen. De daad van deze vrouw lijkt daar een contrast mee te vormen. Waarom prijst Jezus haar dan toch hiervoor? De vrouw heeft aandacht voor de bijzondere situatie van Jezus. Ze merkt dingen beter op dan de discipelen. Haar daad wordt door God gebruikt als voorbereiding op Jezus’ lijden en sterven.

Ze lapt zo de bepaling uit Deuteronomium niet aan haar laars, maar beseft dat deze situatie meer van haar vraagt. Namelijk om het juiste te doen in verhouding tot Jezus. Om Hem haar liefde te bewijzen.

Bekijkt u uw geldbesteding ook in dat perspectief?

De GZB heeft een gebeds-app gelanceerd. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. Lees hier meer.

Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!

De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.zendingsmaatje.nl.

Op zendingsmaatje.nl vertellen o.a. Laurens Jan en Lourina Vogelaar over hun roeping:

Stel je voor… je leeft in een land waar moslims en christenen niet altijd in harmonie met elkaar samenleven. Waar de overheid het niet op prijs stelt, als er actief wordt geëvangeliseerd. Hoe zou jij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te getuigen?

 

Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, ook de christenen in Indonesië verlangen daarnaar. Wij willen hen daarbij helpen door een toerustingsprogramma te ontwikkelen. Wat zou het geweldig zijn als christenen in Indonesië het licht van Christus zouden verspreiden. Deelt u dat verlangen? Doet u mee? Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!”

Postzegels en kaarten sparen voor het zendingswerk, doet u ook mee?

 

Gebruikte postzegels/kaarten leveren de GZB jaarlijks voor € 30.000(!) op , van dit geld kan de GZB goed werk verrichten om het Woord van God te verspreiden.

Als u ook mee wilt doen vragen wij u, indien mogelijk, rekening te houden met het onderstaande:

Ansichtkaarten:

 • Graag alleen enkele kaarten inleveren, een kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant (ruimte voor) adres en frankering.
 • De meeste dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier, momenteel is er nog wel handel in 3 soorten dubbele kaarten:
   1. Anton Pieck
   2. Kaarten voor het kind
   3. Kaarten Stichting kinderpostzegels
 • Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom, indien mogelijk apart inleveren.
 • Zelfgemaakte kaarten zijn ook van harte welkom

  Postzegels:
 • Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren
 • Knip postzegels ruim van de envelop
 • Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.

Inleveradressen kaarten/postzegels:

 1. Lokhorst                       Herman de Manstraat 11
  B.v.d. Poppe                 Plataanlaan 13
  J. de Zwaan                  Groentjesweg 8
  G. Bunte                       Thorbeckelaan 31