De Centrale Jeugdraad

In Lukas 18 doet Jezus een duidelijke oproep. “Laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God komt toe aan wie is zoals zij”. Dat waren de woorden van Jezus Christus toen hij onder Zijn leerlingen was.

De Centrale Jeugdraad heeft als taak het jeugdwerk te ondersteunen bij het invullen van bovenstaande woorden van Jezus.

De Centrale Jeugdraad valt onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad en wordt voorgezeten door een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn de jeugdouderlingen onderdeel van de Centrale Jeugdraad en worden daar waar nodig deskundigen en specialisten op deelterreinen in het jeugdwerk uitgenodigd om voor betreffende onderwerpen op momenten deel te nemen. De Centrale Jeugdraad is er op gericht om de wijken Grote Kerk, Bethelkerk en de Regenboog te ondersteunen en faciliteren bij het tot stand brengen van diverse onderdelen van het jeugdwerk:

  • Het fungeert als denktank bij en geeft invulling aan het vormgeven van het beleid op jeugdwerk, waar visies en ervaringen vanuit de verschillende wijken met elkaar worden gedeeld en besproken.
  • Het ondersteunt, verbindt en geeft invulling aan wijk overstijgende thema’s gericht op jeugdwerk met als doel jeugd en hun ouders te bereiken met het woord van God en om jeugdleiding toe te rusten. Het organiseren en uitvoeren van jeugdwerkactiviteiten vindt plaats in de betreffende wijken.
  • Het coördineert de financiële ondersteuning van het jeugdwerk.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Erik Petersen
Tel.: 06-53785036
E-mail: erikpetersen_holland@hotmail.com

Secretaris:
Ingrid Huijser-Meerveld
Tel.: 0341- 424561 / 06-11446633
E-mail: i.d.meerveld@hotmail.com

Penningmeester:
Wouter van de Berg
Tel.: 06-40420087
E-mail: donnievdberg@hotmail.com