Kerkelijk Bureau hervormde Gemeente

Kerkplein 2, 3841 EC Harderwijk

Tel: 0341 – 412395

e-mail: kerkelijk bureau

Openingstijden: maandag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur

Verkoop Collectemunten: tijdens openingsuren van het kerkelijk bureau

 

 

Algemene Kerkenraad:

Scriba:  L. van Schie, Langezand 47, 3846 JE Harderwijk; scribaak@hervormdharderwijk.nl

 

College van kerkrentmeesters

Secretaris: Mevr. A. Foppen, Drielandendreef  212 3845 GC; secretariscvk@hervormdharderwijk.nl

 

College van Diakenen

Secretaris: Vacant ; secretariaatdiaconie@gmail.com

 

Verhuur gebouwen

Voor meer informatie en reserveringen:

Dhr. S. Hopman verhuur@hervormdharderwijk.nl

(Verhuur Grote Kerk, De Wheme, Bethelkerk)

 

Dhr. P. Timmer  verhuur Regenboog

(verhuur de Regenboog)

 

Wijk Grote Kerk:

Predikant: J.W. van Bart, Marnixstraat 1b, 3842 JJ; jwvanbart@solcon.nl

Scriba: W.J.K. van Dijke : scribagrotekerk@hervormdharderwijk.nl

 

Wijk Bethelkerk:

Predikant: Vacature

Scriba: J. Dirksen, Beukenlaan 3, 3843 BM Harderwijkl; 0341 – 412936; scribabethelkerkharderwijk@gmail.com

 

Wijk Regenboog:

Predikant: Ds. C.P. Both, Stedenmeen 20, tel: 0341 – 267735; cpieterboth@gmail.com

Scriba: M. Meijer, p/a Biezenplein 1, 3845 KA Harderwijk, scriba@regenboog.hervormdharderwijk.nl

 

 

Gebouwen;

Grote Kerk, Kerkplein 1;

De Wheme, Kerkplein 2;

Koster: dhr. J. Boone

kostergrotekerk@gmail.com

Verhuur kerkelijke gebouwen: dhr. S. Hopman:

 

Bethelkerk, De Wittenhagen 28; tel. 0341 – 419494

Koster: B. Brandsen, Vondellaan 446 3848 BH Harderwijk; bert-brandsen@kpnmail.nl

 

Regenboog, Biezenplein 1, 3845 KA Harderwijk; 0341 – 421797

De Regenboog: Dhr. P. Timmer,

beheerder Regenboog