Nieuwe verhalen van het zendingsterrein

De zending blijft actief; Hard nodig in het Zuiden van Afrika waar een orkaan een verschrikkelijke ravage heeft veroorzaakt met veel menselijk leed. U kunt helpen!! Verder de totaal verschillende verhalen van Gabor en Rosine. En natuurlijk de zendingswerkers: mensen die ver van huis en haard actief zijn in Gods  Koninkrijk of dat gaan doen.…

PAASZANG AAN DE HAVEN VAN HARDERWIJK

Op zondagmiddag 21 april, Eerste Paasdag, zal er weer een feestelijke Paaszang plaatsvinden aan de haven, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Harderwijk. Het gospelduo Efron & Iris Nitrauw zal de samenzang begeleiden. De liederen zullen de meest bekende paasliederen zijn. Gerrit de Haan zal een korte overdenking houden. Zoals bij een eerdere paasviering iemand…

Spaaractie 40-dagen voor Amos 5:24

We vertellen u graag over de activiteiten van stichting Amos 5:24. Wij willen gaan voor recht en gerechtigheid in Harderwijk, maar ook verder weg. In de afgelopen jaren zijn de vluchtelingstromen in Griekenland (en later Bosnië) op ons pad gekomen. We mochten naar de vluchtelingen omzien en hen voorzien in allerlei praktische hulpmiddelen zoals voedsel.…

Passiestilten 2019.

Ook dit jaar zullen er weer Passiestilten worden gehouden op de vier avonden voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen. Wij attenderen u en jou nu vast op de data zodat er wellicht ruimte overblijft in de agenda voor deze waardevolle rustmomenten in de “Stille Week”. De bijeenkomsten zullen D.V. plaatsvinden in de Bethelkerk op 15,…

Voortgang restauratie

Begin oktober is begonnen met de restauratie van de Grote Kerk, die drie jaar gaat duren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Door de Algemene Kerkenraad is groen licht gegeven om de eerste fase tot een bedrag van € 828.384 uit te voeren. Met subsidie van de Provincie Gelderland is reeds € 497.030 gedekt.…