Inleiding

De Hervormde Gemeente van Harderwijk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is ook van toepassing op gegevens die op deze website verzameld worden al dan niet anoniem. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gerechtvaardigde activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij gebruiken alleen gegevens wanneer dit nodig is vanwege gangbare en gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente of het gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van gerechtvaardigde kerkelijke activiteiten.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is.
 1. Transparantie
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen op servers met een beveiligde, versleutelde SSL verbinding.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord.
 • Er worden dagelijkse backups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen medewerkers, vrijwilligers of onderaannemers van De Hervormde Gemeente van Harderwijk hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Gegevens die ingevuld worden op het online formulier van deze website (Naam, email, telefoonnummer) of via reguliere email aan ons toegestuurd worden.
 • Gegevens van websitebezoekers. Dit zijn de volgende gegevens:
  • Voornaam, achternaam
  • Adres
  • Postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer, mobiele nummer
  • Email
 • De website van De Hervormde Gemeente van Harderwijk maakt gebruik van cookies. De gegevens die hiermee verzameld worden helpen om de website gebruikersvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in onze website bezoekers. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.
 • Mogelijke foto’s van kerkbezoekers, vrijwilligers of van functionarissen van de kerk.

Verwerking

Persoonsgegevens worden door De Hervormde Gemeente van Harderwijk gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • Uitvoeren van werkzaamheden aan websites en interne communicatie binnen De Hervormde Gemeente van Harderwijk.
 • Communicatie over activiteiten van de kerk.
 • Informatie die van direct belang is voor de het uitoefen van gerechtvaardigde activiteiten van De Hervormde Gemeente van Harderwijk.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via:

 • email: info@hervormdharderwijk.nl

De Hervormde Gemeente van Harderwijk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

We horen het ook graag wanneer u niet langer digitale nieuwsbrieven wilt ontvangen van De Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit kan via bovenstaand mailadres of via de afmeldings-link in de nieuwsbrief.