Op 1 april was de stand van de actie voor Oekraïne € 5.730,= Heel hartelijk dank hiervoor !!

De collecte van 3 april is hierin dus nog niet opgenomen.

We laten de actie doorlopen. Dus ook na 3 april kunt u geven op NL70 RABO 0317 7635 20 t.n.v. de diaconie Herv. Gem. Harderwijk met vermelding van Oekraïne, de scipio-app of met de QR-code.